Định nghĩa chỉ tiêu pH và tầm quan trọng của pH trong nước thải

1/ Định nghĩa và vai trò pH trong lĩnh vực môi trường.

pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong thử nghiệm đất và nước, là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá mức độ axit hoặc kiềm của dung dịch.

pH đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Trong lĩnh vực cấp nước, pH là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình keo tụ hóa học, khử trùng, làm mềm và kiểm soát sự ăn mòn của nước.

2/ Giá trị pH trong nước thải

Nồng độ pH được đánh giá là một trong những chỉ số quan trọng để kiểm tra và đánh giá được chất lượng nước thải đầu vào cũng như đầu ra của hệ thống xử lý. Đồng thời, pH trong nước thải ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý nước thải.

 

Thông thường ở các hệ thống xử lý nước thải, sử dụng vi sinh vật làm tác nhân xử lý mang lại hiệu quả cao trong quá trình xử lý nước thải, vì vậy việc duy trì nồng độ pH trong ngưỡng 6.5 – 8.5 là ngưỡng phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật sinh trưởng và phát triển.

Ngoài ra tùy thuộc vào đặc tính riêng của các loại nước thải khác nhau như nước thải dệt nhuộm, nước thải quá trình xử lý cao su mà giá trị pH được duy trì ở các nồng độ phù hợp cho quá trình xử lý.

3/ Cách xác định pH trong nước thải

  • Sử dụng chất chỉ thị màu: Chất chỉ thị màu là những hợp chất hữu cơ nhạy cảm với pH tương ứng, chúng có khả năng thay đổi màu sắc khi pH của chất phản ứng thay đổi. Một số loại chất chỉ thị màu như: quỳ tím, phenolphtalein, metyl da cam trong đó quỳ tím là chất chỉ thị ứng dụng phổ biến trong ngành kỹ thuật môi trường.
  • Sử dụng thiết bị đo pH:
  • Bút đo: Nhỏ, gọn, sử dụng Pin dễ dàng sử dụng xác định nhanh giá trị pH và mang đi hiện trường.
  • Máy đo cầm tay/ để bàn: Độ chính xác cao, dùng pin hoặc nguồn điện
  • Máy đo online: Thực hiện phép đo liên tục, truyền dữ liệu về data logger, theo dõi kết quả đo online, chủ động kiểm soát/ thay đổi giá trị pH thông qua kích hoạt bơm định lượng hóa chất, duy trì năng suất hoạt động liên tục hệ thống xử lý.
Call Now Button