HỢP ĐỒNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Bia Hà Nội- Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần  HABECO- Hải Phòng

Địa điểm thực hiện: Nhà máy Bia Hà Nội Hải Phòng.

Công suất: 1500m3/ngày.

Xây Dựng: đầu tư xây dựng nhà máy bia hà nội – hải phòng

Công suất: 25 triệu lít/ năm ( giai đoạn 1 )

Mở rộng: 50 triệu lít/ năm ( giai đoạn 2 )

Call Now Button