Bộ chất thử BOD

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 2418328

Kiểm tra chức năng và rò rỉ

Thích hợp để đào tạo người dùng

Kết quả đầu tiên sau 24 – 48 giờ

HOTLINE 1900 636 770

Với việc sử dụng viên kiểm tra BOD, mức tiêu thụ oxy có thể được mô phỏng tương tự như phương pháp đo BOD trong nước cất. Sau khi đặt một viên vào 157 mL mẫu, một lượng oxy nhất định được liên kết hóa học. Điều này tạo ra áp suất âm có thể tái tạo trong chai mẫu BOD, có thể được sử dụng để kiểm tra chức năng và rò rỉ của hệ thống BOD hoàn chỉnh.

Nhờ màn hình hiển thị đồ họa của dụng cụ đo BD600 và BD600GLP, áp suất âm đo được có thể được đọc thành giá trị BOD sau 24 – 48 giờ và so sánh với giá trị kiểm tra tham chiếu trên vỉ. Trong khoảng thời gian đo còn lại tối đa là 5 ngày, giá trị BOD không đổi được mong đợi nếu niêm phong của các đầu cảm biến còn nguyên vẹn.

Bằng cách này, toàn bộ hệ thống BOD có thể được kiểm tra, bao gồm cả bộ phận khuấy, độ ổn định nhiệt độ trong quá trình đo, sự niêm phong chính xác của các đầu cảm biến và sử dụng đúng phương pháp BOD 5 

Call Now Button