Chất chuẩn pH 4.00

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 721247

Có thể truy xuất nguồn gốc từ các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn NIST

Chai tròn cổ rộng tiện lợi

HOTLINE 1900 636 770

Giá trị pH ở 25 °C: 4,01 ± 0,01 pH

Thể tích 90ml

Đường kính bên trong: 32mm

Màu dung dịch: Màu đỏ

Call Now Button