Chất thử Lead Pb, 0.1-5mg/l

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 420753

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Lead Pb, 0.1-5mg/l

Bộ 50 Test

Phương pháp đo: M232

Sử dụng với máy quang phổ XD7000, XD7500, SpectroDirect.

Call Now Button