HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Số 01/ HĐ/ BSVN – NA/ 2019

Gói thầu: Hệ thống cấp nước phun tắm – Thiết bị xử lý

Dự án: KHĐT 2019 – Trang trại Bò Sữa Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM

Địa điểm thực hiện: Trang trại Bò Sữa Tây Ninh – Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Công suất: > 50m3/h

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *