Bộ chất chuẩn độ đục T-Cal

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 194150

Chất chuẩn độ đục Formazin ổn định trong lọ kín sử dụng sẵn

Tiết kiệm thời gian và loại bỏ sai sót – không cần pha loãng

US EPA và ISO đã được phê duyệt làm tiêu chuẩn hiệu chuẩn chính

HOTLINE 1900 636 770

<0.1, 20, 200, 800 NTU

Cung cấp tất cả nồng độ cần thiết để hiệu chuẩn máy đô độ đục TB 211 IR, TB 300 IR

Các chất chuẩn ở dạng dung dịch, không cần chuẩn bị.

Call Now Button