Chất chuẩn pH 7.00

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 721248

Có thể truy xuất nguồn gốc từ các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn NIST

Chai tròn cổ rộng tiện lợi

HOTLINE 1900 636 770

Chất chuẩn pH 7.00

Giá trị pH ở 25 °C: 7,00 ± 0,015 pH

Thể tích 90ml

Đường kính bên trong: 32mm

Màu dung dịch: Màu vàng

Call Now Button