Chất thử Ammonia Vario 0.01-0.8mg/l

Hãng : Lovibond – Đức

Code: 535500

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Ammonia Vario HR 1-50mg/l

Phương pháp đo: M62

Sử dụng với hầu hết máy quang phổ Lovibond (Trừ MD200)

Cung cấp bao gồm:

  • VARIO Amoni Salicylate F10 Gói bột
  • VARIO Amoni Cyanurate F10 Gói bột
Call Now Button