Chất thử Ammonia Vario HR 1-50mg/l

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 535650

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Ammonia Vario HR 1-50mg/l

Kích thước: 300 x 147 x 208 mm

Khối lượng: 1.06Kg

Phương pháp đo: M66

Sử dụng với MD600 trở lên

Cung cấp bao gồm

  • VARIO Amoniac Cyanurate Powder Pack
  • VARIO Amoniac Salicylate Powder Pack
  • VARIO Am Thuốc thử pha loãng Dải cao
  • Nước khử ion
Call Now Button