Chất thử Ammonia Vario LR 0.02-2.5mg/l

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 535600

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Ammonia Vario LR 0.02-2.5mg/l

Kích thước: 300 x 147 x 208 mm

Khối lượng: 1.135Kg

Phương pháp đo: M65

Sử dụng với MD600 trở lên

Cung cấp bao gồm:

  • VARIO Amoniac Cyanurate Powder Pack
  • VARIO Amoniac Salicylate Powder Pack
  • VARIO Am Thuốc thử pha loãng Dải thấp
  • Nước khử ion
Call Now Button