Chất thử Chloride 5-60ml

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 2419031

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Chloride 5-60ml

Phương pháp đo: M91

Sử dụng với máy quang phổ XD7000, XD7500, SpectroDirect.

Call Now Button