Chất thử DPD No.1 -100 test

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 511050BT

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử DPD No.1 -100 test

Bromine T 0.2-13mg/l Br2 M80 sử dụng Scuba II

Chlorine 10 T 0.1-6mg/l Cl2 M98 sử dụng XD7000,XD7500, SpetroDirect.

 

 

Call Now Button