Chất thử Phosphate total LR, 0.07-3 mg/l

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 2419019

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử Phosphate total LR, 0.07-3 mg/l

Kích thước: 170 x 150 x 208 mm

Khối lượng với bao bì: 472g

Bộ 24 Test

Phương pháp đo: M317

Sử dụng với máy quang phổ XD7000, XD7500, SpectroDirect.

Call Now Button