CHẤT THỬ TỔNG NITROGEN 0-25MG/L

Chất thử tổng Nitrogen LR, set.

Hãng: Lovibond – Đức

Thang đo: 0-25mg/l N

50 test/bộ

Code: 535550

Sử dụng MD 600 trở lên.

HOTLINE 1900 636 770

Khối lượng với bao bì: 1.27 Kg

Kích thước: 300 x 294 x 208 mm

Phương pháp số: M280

Cung cấp bao gồm:

  • VARIO Total Nitrogen Hydroxide LR LR
  • VARIO Tổng N Persulfate Rgt
  • Nước khử ion
  • VARIO Tổng số LR Axit Nitơ LR
  • VARIO Tổng nitơ phản ứng. Thuốc thử A
  • VARIO Tổng nitơ phản ứng. Thuốc thử B
Call Now Button