Chất thử tổng Phosphate 0-3.5mg/l

Hãng: Lovibond – Đức

Code: 535210

Độ nhạy cao

Nhanh và Dễ

Kiểm tra an toàn được tối ưu

HOTLINE 1900 636 770

Chất thử tổng Phosphate HR 1.5-20/5-60 mg/l

Kích thước: 300 x 147 x 208 mm

Khối lượng với bao bì: 1.05Kg

Bộ 50 Test

Phương pháp đo: M326

Sử dụng với máy quang phổ XD7000, XD7500, SpectroDirect.

Cung cấp bao gồm:

  • VARIO Total Phosphate Acid Rgt Lọ
  • VARIO Phosphate Rgt F10 Gói bột
  • VARIO Potassium Persulfate F10 Gói bột
  • VARIO Natri Hydroxit 1,54 N
  • Nước khử ion
Call Now Button