HỢP ĐỒNG CUNG CẤP – LẮP ĐẶT

Số 02/ HD-CTS.SX/18

Gói thầu số 07: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước

Dự án: Đầu tư dây chuyền sản xuất sữa chưa uống Probi 65ml

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (VINAMILK)

Địa điểm thực hiện: Nhà Máy Sữa Vinamilk Tiên Sơn – Bắc Ninh

Công suất: 75m3/h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *